06/01/2021 Tarihli Taşınmaz Satış İlanı

Belediyemizce 06.01.2021 Çarşamba günü saat 14:00'de yapılacak taşınmazların satış ilanı ekte sunulmuştur.