13/01/2020 Tarihli İhale İlanı

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz gayrimenkullerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olan satış ilan listesi