2022 / 4 İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C.


NEVŞEHİR VALİLİĞİ


İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI


KARAR TARİHİ : 16/01/2022

KARAR NO : 2022/4

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler(2022/3 Nolu karara ek karar; Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulamas hk.)

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser,sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama; İçişleri Bakanlığımızın 15.01.2022 tarihli ve 22954 sayılı Genelgesi doğrultusunda 15.01.2022 Tarih ve 2022/3 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmişti.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığına 15.01.2022 tarih ve E1358836614983 sayılı yazısı ile yanlış anlaşılmaları gidermek için esasların belirlendiği.

Belirtilen esaslara göre;

I. PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler;

• Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları,

• Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,

• Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda),

• Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,

II. PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler;

• Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,

o Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

o Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

o Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,

o Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler,

olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere, İçişleri Bakanlığımızın 16.01.2022 tarih ve 22955 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıha Kurulumuz 2022/3 nolu kararında belirtilen Uçakla seyahatelerin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine;

1. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,

2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına,

3. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

;