30Mart 2021 Tarihli Taşınmaz Satış İlanı

Aşağıda belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların, 30/03/2021 Salı Günü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü satışı yapılacaktır.