Hurda Demir İhalesi

Belediyemizce 2 Mart 2021 Salı günü saat 14:00 de yapılacak muhtelif karışık hurda demir ihalesi şartnamesi aşağıda belirtilmiştir.