İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 2021/10

T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

KARAR TARİHİ  : 03/03/2021

KARAR NO          : 2021/10

GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri / Kontrollü Normalleşme Sürecinde Alınacak

                                  Tedbirler hk.

 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair belirlenen temel usul ve esaslar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz 2021/9 nolu kararı ile uygulamaya geçilmiş olup ilgili karara ek olarak Nevşehir ilinde geçerli olmak üzere;

  

A.                          İlimiz, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre Orta Risk Grubunda yer aldığı.

a.      İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 18/11/2020 tarih ve 2020/91 nolu kararın 3. Maddesi ile faaliyetlerinin durdurulması kararı alınan; İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, dernek lokalleri ve 30/11/2020 Tarih ve 2020/97 nolu kararın 1. Maddesi ile faaliyetlerinin durdurulması kararı alınan; Hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi iş yerlerinin İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ si doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uygun olarak 07:00-19:00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla hizmet verebilmesine,

b.      kontrollü normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinlerin, Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan esaslara uyulmak kaydıyla hizmet verebilmesine,

c.       İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30/11/2020 tarih ve 2020/97 nolu kararın 2. Maddesi ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanım kısıtlanmasının kaldırılmasına,

d.      65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerinde; varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’si ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30/11/2020 Tarih ve 2020/96 nolu kararın 3. Maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilmesine. Varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek olmadığına. Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilmesine,

e.       İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30/11/2020 Tarih ve 2020/97 Nolu kararın 4. Maddesi ile Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması kısıtlaması ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 19/08/2020 Tarih ve 2020/75 Nolu kararın 4. maddesi, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar yerlerine giriş çıkışlarının kısıtlama uygulamasının kaldırılmasına, Ayrıca taziye evlerinin kapalı tutulmasına ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmemesine,

f.       Koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığımızın 03.11.2020 tarihli ve 18089 sayılı Genelge’si, 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelge’si ve 06.12.2020 tarihli ve 20346 sayılı Genelge’ leri ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ si doğrultusunda ilimizde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07:00­19:00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir. 

Bu doğrultuda daha önce açılış­kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış­kapanış saatlerinin 07:00­20:00 saatleri arası olarak belirlenmesine,

 

B.                Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni vakaların ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızın 26.02.2021 tarih ve 3281 sayılı Genelge’si doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26/02/2021 Tarih ve 2021/8 Nolu kararı ile yeni bir karar alınıncaya kadar Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere ilimize yurtdışından giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS­CoV­2 PCR test ibraz etme zorunluluğu, negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere ise karantina koşullarının uygulanmasının İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 tarih ve 3601 sayılı Genelge’si doğrultusunda 15 Nisan 2021 tarihine kadar sürdürülmesine,

 

C.                          İlimiz genelindeki Kur'an kursu öğretim programlarının aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yüz yüze eğitime geçilmesine,

1.      Ders saatleri 30 dk. teneffüs aralığı ise 10 dk. olarak uygulanmasına,

2.      Eğitimlerde sadece temel öğretim programları yüz yüze uygulanacak olup kısa süreli öğretim programları ile Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye/Okumaya ve Camilerde Kur'an Öğretimi Hafta Sonu programları çevrim içi olarak uygulanmasına devam edilmesine,

3.      Temel öğretim programlarında yüz yüze eğitime geçildiğinden dolayı çevrim içi devam etmek isteyen öğrencilerle çevrim içi, yüz yüze devam etmek isteyen öğrencilerle yüz yüze olmak üzere iki grup oluşturularak eğitime devam edilmesine. Toplam ders saati gruplardaki öğrenci sayıları dikkate alınarak öğretici tarafından iki grup arasında paylaştırılmasına,

4.      Sınıfta aynı anda en fazla 10 öğrenci bulunacaktır. Yüz yüze eğitime 10 öğrenciden fazla talep olması durumunda randevulu sistem uygulanmasına,

 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,

 

;