İl UMUMİ HIFZISSIHHA KURUR KARARA 2021/09


Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine dair temel usul ve esaslara istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarih ve 2021/9 nolu kararı ile  İçişler Bakanlığı  İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün  18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı, 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgeleri için TIKLAYINIZ;