İlan Metni

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz gayrimenkullerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olan satış ilan listesi

                                                                    

;