İmar Plan Değişikliği

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Yapılan İmar Plan Değişikliği