Kira İlan Duyurusu

Aşağıda belirtilen belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 30/10/2019 Pazartesi günü açık arttırma usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.