Muhtelif Hurda İhale İptali

  Belediyemizce 02/03/2021 Salı günü saat 14:00'de yapılacak olan Muhtelif karışık hurda demir ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. Maddesine göre ihale komisyonunca iptal edilmiştir.