Taşınmaz Satış İlanı

Belediyemizce 16.11.2021 Salı Günü saat 14:00'da yapılacak olan taşınmaz satış ilanı ektedir;